هیات داوران


همگام با چهارمین جشنواره آثار و تولیدات مراکز استانی حوزه هنری

وجود دبیرخانه دائمی جشنواره تولیدات مراکز استانی ضروری است

یادداشت رسول اوليازاده داور بخش عکس و طراحی کمیته هنرهای تجسمی چهارمین جشنواره آثار را با هم می‎خوانیم.

همگام با چهارمین جشنواره آثار و تولیدات مراکز استانی حوزه هنری

آثار داوری شده در جشنواره تولیدات در سطح بالایی بود

یادداشت دکتر محسن نوری نجفی داور بخش کاریکاتور کمیته هنرهای تجسمی چهارمین جشنواره آثار و تولیدات مراکز استانی حوزه هنری را با هم می‎خوانیم.

همگام با چهارمین جشنواره آثار و تولیدات مراکز استانی حوزه هنری

برگزاری جشنواره‎ آثار و تولیدات در سطح استان‎ها موجب دلگرمی هنرمندان جوان می‎شود

یادداشت علی ندایی داور بخش طراحی و نقاشی کمیته هنرهای تجسمی چهارمین جشنواره آثار و تولیدات مراکز استانی حوزه هنری را با هم می‎خوانیم.

همگام با چهارمین جشنواره آثار و تولیدات مراکز استانی حوزه هنری

جشنواره آثار و تولیدات خواسته هنرمندان را برآورده می‎کند

یادداشت فرهاد ابراهیمی داور کمیته هنرهای تجسمی چهارمین جشنواره آثار و تولیدات مراکز استانی حوزه هنری را با هم می‎خوانیم.

هدف جشنواره آثار و تولیدات

ایجاد سبک ادبی انقلاب اسلامی و ثبت تاریخی آن در حافظه امروزیان و فرداییان است

یادداشت علیرضا قزوه داور کمیته ادبیات چهارمین جشنواره آثار و تولیدات مراکز استانی را با هم می‎خوانیم.

همگام با چهارمین جشنواره آثار و تولیدات مراکز استانی حوزه هنری

جشنواره پل خوبی برای ارتباط مراکز مختلف استان‎ها با هم است

یادداشت جعفر حسنی داور بخش هنرهای تصویری چهارمین جشنواره آثار و تولیدات مراکز استانی حوزه هنری را با هم می‎خوانیم.

همگام با چهارمین جشنواره آثار و تولیدات مراکز استانی حوزه هنری

جشنواره‎ها انگیزه خلق اثر هنری را در هنرمند تقویت می‎کند

یادداشت امیرحسین آقامیری داور بخش تذهیب و نگارگری کمیته هنرهای تجسمی چهارمین جشنواره آثار و تولیدات مراکز استانی حوزه هنری را با هم می‎خوانیم.

همگام با چهارمین جشنواره آثار و تولیدات مراکز استانی حوزه هنری

حوزه هنری این ثمره مبارک هنری انقلاب اسلامی

فریبرز شیرینی بیانیه هیئت داوران چهارمین جشنواره آثار و تولیدات مراکز استانی حوزه هنری را در 9 مهرماه1394 در برنامه اختتامیه قرائت کرد.

گفت‎وگو با محمدعلی صفورا داور بخش هنرهای تصویری چهارمین جشنواره آثار و تولیدات

مهم‌ترین ویژگی آثار ارسالی به جشنواره تولیدات اصالت و خلاقیت موجود در آثار است

صفورا گفت: مهمترین ویژگی آثار ارسالی در هر جشنواره‎ای اصالت، خلاقیت در تولید آثار و بدیع و نو بودن آن‎ها است و محتوا در آثار ارسالی به جشنواره نیز اهمیت بسزایی دارد.

جشنواره آثار و تولیدات ظرفیت کشوری شدن را دارد

ساکت درخصوص جشنواره آثار و تولیدات گفت: جشنواره آثار و تولیدات را از سطح استانی خارج کنیم و جشنواره را در سطح کشوری اجرا کنیم تا شاهد رقابت هنرمندان در کل کشور باشیم.

یادداشت روز


وجود دبیرخانه دائمی جشنواره تولیدات مراکز استانی ضروری است

برای برپایی کیفی‎تر جشنواره صرفا تعداد شمارگان آن، ارتقای کیفی به جشنواره نمی‎دهد، بلکه در جهت پیشرفت دوره به دوره آن، باید دبیرخانه‎ای مرکزی به‎صورت دائمی تشکیل و در فاصله برپایی دوره‎های مختلف جشنواره به‎طور فعال‎تری عمل کنند. تشکیل دبیرخانه دائمی و برگزاری کارگاه‎های توجیهی ویژه هنرمندان موجب برقراری ارتباط مستحکم بین هنرمندان با جشنواره و تبیین اهداف برای آنان می‎شود تا با توجیه درست بتوانند آثاری متناسب با اهداف جشنواره تولید و از ارسال آثار آرشیوی پرهیز کنند.

بسیاری از از آثار راه‎یافته به چنین جشنواره‎هایی معمولا آرشیوی بوده و بعضی از آن‎ها به جشنواره‎های مختلف راه یافته‎اند، درحالی که می‎توان با ایجاد دبیرخانه دائمی و فعال به سیاست‎گذاری و توجیه هنرمندان پرداخته و تولیدات فاخری متناسب با موضوع و اهداف برگزارکنندگان جشنواره اقدام کرد. هدف از برپایی این جشنواره‎ها کمک به ارتقای سطح خلاقیت و اندیشه هنرمندان جوان است تا بتوانند با خلق آثار محکم و متناسب با موضوع جشنواره، هنرآفرینی کنند. تداوم جشنواره باعث ایجاد انگیزه بیشتر در جامعه جوان هنرمندان خواهد شد و آنان را وادار می‎کند که به موضوعات مطرح شده در جشنواره عمیق‎تر فکر کنند و از نگاه هنری اثر خلق کنند.

تناسب آثار با ماموریت‎های محوری حوزه هنری از جمله دفاع مقدس، انقلاب اسلامی، خانواده و بیداری اسلامی از مهمترین ملاک‎ها در این زمینه است. این آثار متناسب با این سیاست‎ها و از بعد مسائل فنی، هنری و زیبایی‎شناسی ارزیابی و داوری می‎شوند. قزوین از دیرباز در زمینه هنرهای تجسمی از جایگاه ممتازی برخوردار بوده است و به‎واسطه همین ویژگی برجسته، شایستگی و استحقاق این را دارد که دبیرخانه بخش تجسمی تولیدات مراکز استان‎ها را از صفر تا صد بر عهده داشته باشد.

کشف استعدادهای جوان و هدایت آن‎ها مهمترین رسالت جشنواره‎های هنری است. اگر برپایی این جشنواره‎ها صرفا برای برگزاری باشد، بیشتر به‎منزله یک کار نمایشی است، اما اگر به‎صورت کیفی‎تر و دائمی‎تر باشد، می‎توان استعدادهای زیادی را در تمام حوزه‎های مختلف شناسایی و به رشد کمی و کیفی آنها کمک کرد.

 

تولیدات مراکز استان


مصاحبه و گفتگو


گالری تصاویر


فراخوان جشنواره