همگام با چهارمین جشنواره آثار و تولیدات مراکز استانی حوزه هنری

آثار داوری شده در جشنواره تولیدات در سطح بالایی بود

یادداشت دکتر محسن نوری نجفی داور بخش کاریکاتور کمیته هنرهای تجسمی چهارمین جشنواره آثار و تولیدات مراکز استانی حوزه هنری را با هم می‎خوانیم.

شاید غافلگیرکننده باشد که بگویم آثار این مجموعه، چیزی کمتر از یک جشنواره جهانی نباشد. دلایلی که برای گفته خود دارم در دو محور اساسی می‎گنجد وآن محتوا و تکنیک آثار بوده است. بحث تکنیک که ذیل محتوا قرار می‎گیرد، از برجستگی‎ها و استحکام خاصی برخوردار بوده است. به هر ترتیب از نظر معیارها و ضوابط فنی بصری در رتبه بالایی قرار دارد.

اما مسئله محتوا که اهمیت آن در هنر کاریکاتور فراتر از تکنیک است و اگر بخواهیم با عدد، میزان این دو موضوع را معین کنیم باید به تکنیک، عدد 10 و به محتوا، عدد 90 را اختصاص دهیم، این مطب نشان‎دهنده این است که در هنر کاریکاتور و کارتون محتوا حرف اول را می‎زند. محتوا که نقش اساسی در انتقال معنا دارد، چه خنده‎دار باشد، چه تراژیک باشد، باید غالب و محیط بر تکنیک باشد. در این مجموعه باتوجه به نقص‎هایی که معمولا در جشنواره‎ها وجود دارد، آثاری را که داوری کردیم در سطح بالایی قرار داشت و چیزی از آثار جهانی کم نداشته است.

                                                      

تعداد کل نظرات : 0 منتشر شده : 0 منتشر نشده : 0 غیر قابل انتشار : 0

یادداشت روز


وجود دبیرخانه دائمی جشنواره تولیدات مراکز استانی ضروری است

برای برپایی کیفی‎تر جشنواره صرفا تعداد شمارگان آن، ارتقای کیفی به جشنواره نمی‎دهد، بلکه در جهت پیشرفت دوره به دوره آن، باید دبیرخانه‎ای مرکزی به‎صورت دائمی تشکیل و در فاصله برپایی دوره‎های مختلف جشنواره به‎طور فعال‎تری عمل کنند. تشکیل دبیرخانه دائمی و برگزاری کارگاه‎های توجیهی ویژه هنرمندان موجب برقراری ارتباط مستحکم بین هنرمندان با جشنواره و تبیین اهداف برای آنان می‎شود تا با توجیه درست بتوانند آثاری متناسب با اهداف جشنواره تولید و از ارسال آثار آرشیوی پرهیز کنند.

بسیاری از از آثار راه‎یافته به چنین جشنواره‎هایی معمولا آرشیوی بوده و بعضی از آن‎ها به جشنواره‎های مختلف راه یافته‎اند، درحالی که می‎توان با ایجاد دبیرخانه دائمی و فعال به سیاست‎گذاری و توجیه هنرمندان پرداخته و تولیدات فاخری متناسب با موضوع و اهداف برگزارکنندگان جشنواره اقدام کرد. هدف از برپایی این جشنواره‎ها کمک به ارتقای سطح خلاقیت و اندیشه هنرمندان جوان است تا بتوانند با خلق آثار محکم و متناسب با موضوع جشنواره، هنرآفرینی کنند. تداوم جشنواره باعث ایجاد انگیزه بیشتر در جامعه جوان هنرمندان خواهد شد و آنان را وادار می‎کند که به موضوعات مطرح شده در جشنواره عمیق‎تر فکر کنند و از نگاه هنری اثر خلق کنند.

تناسب آثار با ماموریت‎های محوری حوزه هنری از جمله دفاع مقدس، انقلاب اسلامی، خانواده و بیداری اسلامی از مهمترین ملاک‎ها در این زمینه است. این آثار متناسب با این سیاست‎ها و از بعد مسائل فنی، هنری و زیبایی‎شناسی ارزیابی و داوری می‎شوند. قزوین از دیرباز در زمینه هنرهای تجسمی از جایگاه ممتازی برخوردار بوده است و به‎واسطه همین ویژگی برجسته، شایستگی و استحقاق این را دارد که دبیرخانه بخش تجسمی تولیدات مراکز استان‎ها را از صفر تا صد بر عهده داشته باشد.

کشف استعدادهای جوان و هدایت آن‎ها مهمترین رسالت جشنواره‎های هنری است. اگر برپایی این جشنواره‎ها صرفا برای برگزاری باشد، بیشتر به‎منزله یک کار نمایشی است، اما اگر به‎صورت کیفی‎تر و دائمی‎تر باشد، می‎توان استعدادهای زیادی را در تمام حوزه‎های مختلف شناسایی و به رشد کمی و کیفی آنها کمک کرد.

 

تولیدات مراکز استان


مصاحبه و گفتگو


گالری تصاویر


فراخوان جشنواره