همگام با چهارمین جشنواره آثار و تولیدات

در چهارمین دوره جشنواره آثار و تولیدات شاهد رشد کیفی آثار بودیم

مسعود آتشگران مدیر حوزۀ هنری استان قزوین و داور کمیته فرهنگ مطالعات و ادبیات پایداری در یادداشتی به نقد آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره پرداخت.

بنده این دوره در جشنوارۀ تولیدات به عنوان یکی از داوران در بخش آثار مربوط به ادبیات پایداری در قسمت داوری آثار مرتبط با انقلاب اسلامی اشتغال داشتم. خوشبختانه این دوره شاهد رشد کیفی آثار بودیم، این آثار به دو قسم کلی تقسیم می‌شد: یک،گردآوری و تدوین آثار، دو کارهای پژوهشی.

البته عمدۀ آثار یادشده گردآوری و تدوین بود که یا به صورت فردمحور و یا موضوع محور حول وقایع انقلاب سال 1357 قرار داشت و به ثبت مهم‌ترین رخدادها پرداخته بود. برای بررسی، ارزیابی و نقد آثار منتهی به امر داوری پنج معیار در فرم‌های ارزشیابی و داوری لحاظ شده بود که با توجه به نوع خلاقیت نویسنده یا تدوین‌گر، ویژگی‌های متعدد هر اثر و بعضاً هم‌سطح بودن آثار از لحاظ کیفی بسنده کردن به این معیارها داوری را با اشکال روبرو ساخته و در مظان دوری از عدالت قرار می‌داد، از همین‌رو می‌طلبید تا داوران موارد دیگری را نیز در روند داوری در نظر بگیرند. از جملۀ این موارد می‌توان به مادۀ خاطره، گستردگی پیام مندرج در خاطره، تلاش و خبرگی فرد پیگیر و مصاحبه‌گر در همراه کردن مصاحبه کننده، خلاقیت فردی یا تأثیرات گروهیِ دخیل در تولید اثر برای هر چه کیفی کردن آن و داشتن تجربه یا نو قلم بودن نویسنده اشاره کرد.

از جمله برجسته‌ترین ویژگی‌های دیگر آثار مکتوب این دوره که تقریباً مشمول اکثریت آن می‌شد می‌توان از روان و سلیس بودن روایت در متن و اشاعۀ یافتن گویاسازی در متن از سوی اهل قلم این آثار یاد کرد که از تأثیر تولید آثار پیشین در تولیدات جدید خبر می‌دهد. با این وجود در برخی از آثار به ویژه از گویاسازی مواردی که جنبۀ بومی داشت کوتاهی شده بود، همچنین به رغم اینکه امروزه تعبیۀ فهرست اعلام در انتهای کتاب امری بدیهی شده است اکثر آثار فاقد این ابزار بود.

تعداد کل نظرات : 0 منتشر شده : 0 منتشر نشده : 0 غیر قابل انتشار : 0

یادداشت روز


وجود دبیرخانه دائمی جشنواره تولیدات مراکز استانی ضروری است

برای برپایی کیفی‎تر جشنواره صرفا تعداد شمارگان آن، ارتقای کیفی به جشنواره نمی‎دهد، بلکه در جهت پیشرفت دوره به دوره آن، باید دبیرخانه‎ای مرکزی به‎صورت دائمی تشکیل و در فاصله برپایی دوره‎های مختلف جشنواره به‎طور فعال‎تری عمل کنند. تشکیل دبیرخانه دائمی و برگزاری کارگاه‎های توجیهی ویژه هنرمندان موجب برقراری ارتباط مستحکم بین هنرمندان با جشنواره و تبیین اهداف برای آنان می‎شود تا با توجیه درست بتوانند آثاری متناسب با اهداف جشنواره تولید و از ارسال آثار آرشیوی پرهیز کنند.

بسیاری از از آثار راه‎یافته به چنین جشنواره‎هایی معمولا آرشیوی بوده و بعضی از آن‎ها به جشنواره‎های مختلف راه یافته‎اند، درحالی که می‎توان با ایجاد دبیرخانه دائمی و فعال به سیاست‎گذاری و توجیه هنرمندان پرداخته و تولیدات فاخری متناسب با موضوع و اهداف برگزارکنندگان جشنواره اقدام کرد. هدف از برپایی این جشنواره‎ها کمک به ارتقای سطح خلاقیت و اندیشه هنرمندان جوان است تا بتوانند با خلق آثار محکم و متناسب با موضوع جشنواره، هنرآفرینی کنند. تداوم جشنواره باعث ایجاد انگیزه بیشتر در جامعه جوان هنرمندان خواهد شد و آنان را وادار می‎کند که به موضوعات مطرح شده در جشنواره عمیق‎تر فکر کنند و از نگاه هنری اثر خلق کنند.

تناسب آثار با ماموریت‎های محوری حوزه هنری از جمله دفاع مقدس، انقلاب اسلامی، خانواده و بیداری اسلامی از مهمترین ملاک‎ها در این زمینه است. این آثار متناسب با این سیاست‎ها و از بعد مسائل فنی، هنری و زیبایی‎شناسی ارزیابی و داوری می‎شوند. قزوین از دیرباز در زمینه هنرهای تجسمی از جایگاه ممتازی برخوردار بوده است و به‎واسطه همین ویژگی برجسته، شایستگی و استحقاق این را دارد که دبیرخانه بخش تجسمی تولیدات مراکز استان‎ها را از صفر تا صد بر عهده داشته باشد.

کشف استعدادهای جوان و هدایت آن‎ها مهمترین رسالت جشنواره‎های هنری است. اگر برپایی این جشنواره‎ها صرفا برای برگزاری باشد، بیشتر به‎منزله یک کار نمایشی است، اما اگر به‎صورت کیفی‎تر و دائمی‎تر باشد، می‎توان استعدادهای زیادی را در تمام حوزه‎های مختلف شناسایی و به رشد کمی و کیفی آنها کمک کرد.

 

تولیدات مراکز استان


مصاحبه و گفتگو


گالری تصاویر


فراخوان جشنواره