حضور رنگارنگ آثار تجسمي در جشنواره چهارم


وقتي زيبايي و خلاقيت با انديشههاي ناب آسماني در هم ميآميزد و دستان هنرمندي عاشق آن را با رنگ و جوهر معرفت سوار بر بال فراخ بلند قلم، دلدادگان حقيقت را تا کرانههاي روشن خيال وصل رهنمون ميشود، تازه هنرمند نقاش، طراح و خوشنويس..... بر پرده زيبابين چشمهاي عاشق آشکار مي گردد تا شمهاي از لحظههاي ناب وصل که حاصل امتزاج جان و جمال دوست و فهم و جهان عاشق است در سايه جّد و جهد هنرمند متعهد و معناگرا بر طالبان زيبايي و هنر و معنويت ارزاني دارد.

کرمانشاه زيبا و سربلند با مردمان هنرمند و هنردوستش در بهار ارديبهشتي سال 1391 ميزبان 3684 اثر از آثار تجسمي هنرمندان مراکز حوزه هنري ايران اسلامي بود که حاصل دو سال کوشش خود را به شهر شهير عاشقان آورده بودند. و چه زيبا و دلنشين 171 اثر از آثار ياد شده زينت بخش ديوار نگارخانهي بزرگ شهر شد و کام تشنه علاقهمندان به هنر والاي تجسمي را سيراب کرد.

آنچه که در آن لحظهها خوشايند ما خادمان شما و مايه آرامش و اطمينان شما هنرمندان همراه در جشنواره بود، سلامت آثار در حمل و نقل، بيمه آنها و دقت و نظارت دوستان قزويني شما در جايگاه دبيرخانه کميته تجسمي سومين جشنواره آثار و توليدات مراکز استاني بود.

ما نقاط ضعف خود را بارها مرور کرديم و دريافتيم که نقاط قوت ما شامل:
• هدايت و حمايت مراکز استاني حوزه هنري از حضور گسترده جوانان خلاق و متعهد در جشنواره؛
• ايجاد فرصت لازم براي هدايت، ساماندهي، عمقبخشي و پالايش ديدگاههاي مختلف هنري در راستاي معرفي و تقويت بنيانهاي اصيل انقلاب اسلامي؛
• توجه به اعتماد مردم و جامعه هنري به حوزه هنري به عنوان سرمايههاي اصلي کا در آن و تلاش صادقانه دستاندرکاران و هنرمندان؛
• تنوع و گستردگي آثار ارائه شده به جشنواره؛
• بهرهگيري از تکنيکهاي متنوع، برخوردهاي مناسب با فرم و فضا، شناخت نسبي ساختارهاي هنري و وجود آثار درخشان.

و نقاط ضعف شامل:
• فقدان گالري و نگارخانه تخصصي در کرمانشاه؛
• ظرفيت اندک فضاي محل بر پايي نمايشگاه آثار؛
• کمبود جمعيت و جو نشستهاي خلاقانه و کشف مرزهاي نو (شاخص اين مسئله بررسي آثار و نسبت آنها با پهنه هنر کشور و نياز جامعه کنوني و آينده با ظهور آثار و گرايشهاي پر قدرت هنري آميخته با فرهنگ انقلابي است) اينک در طليعه چهارمين جشنواره بار ديگر حوزه هنري قزوين مفتخر به خدمتگزاري شما هنرمندان متعهد ايران اسلامي در يازده رشته مختلف هنرهاي تجسمي است.تا به امروز قريب به 400 اثر در سامانه دبيرخانه کميته تجسمي ثبت شده است که نشان از عزم جدي شما هنرمندان مهربان براي حضور موثر و با شکوه در جشـــنواره دارد. بيشک ارزيابي اين تعداد اثر کار مهم، حساس و سختي است که جز از عهده اساتيد خبره و کاربلد بر نميآيد.

شما هنرمندان همراه، خيال آسوده داريد که مرکز هنرهاي تجسمي حوزه هنري و کميته داوران بهترينهاي اساتيد هنر تجسمي را براي داوري آثار انتخاب نمودهاند تا ارزيابي آثار هم در نهايت سلامت و عدالت به انجام برسد.

اصفهان زيبا و اصفهانيان خوشانديش و پاک آييني منتظر حضور موثر و هنرمندانه شما فرزندان هنرآفرين جمهوري اسلامي ايران خواهند بود.قسمت نظرات غیر فعال میباشد

یادداشت روز


وجود دبیرخانه دائمی جشنواره تولیدات مراکز استانی ضروری است

برای برپایی کیفی‎تر جشنواره صرفا تعداد شمارگان آن، ارتقای کیفی به جشنواره نمی‎دهد، بلکه در جهت پیشرفت دوره به دوره آن، باید دبیرخانه‎ای مرکزی به‎صورت دائمی تشکیل و در فاصله برپایی دوره‎های مختلف جشنواره به‎طور فعال‎تری عمل کنند. تشکیل دبیرخانه دائمی و برگزاری کارگاه‎های توجیهی ویژه هنرمندان موجب برقراری ارتباط مستحکم بین هنرمندان با جشنواره و تبیین اهداف برای آنان می‎شود تا با توجیه درست بتوانند آثاری متناسب با اهداف جشنواره تولید و از ارسال آثار آرشیوی پرهیز کنند.

بسیاری از از آثار راه‎یافته به چنین جشنواره‎هایی معمولا آرشیوی بوده و بعضی از آن‎ها به جشنواره‎های مختلف راه یافته‎اند، درحالی که می‎توان با ایجاد دبیرخانه دائمی و فعال به سیاست‎گذاری و توجیه هنرمندان پرداخته و تولیدات فاخری متناسب با موضوع و اهداف برگزارکنندگان جشنواره اقدام کرد. هدف از برپایی این جشنواره‎ها کمک به ارتقای سطح خلاقیت و اندیشه هنرمندان جوان است تا بتوانند با خلق آثار محکم و متناسب با موضوع جشنواره، هنرآفرینی کنند. تداوم جشنواره باعث ایجاد انگیزه بیشتر در جامعه جوان هنرمندان خواهد شد و آنان را وادار می‎کند که به موضوعات مطرح شده در جشنواره عمیق‎تر فکر کنند و از نگاه هنری اثر خلق کنند.

تناسب آثار با ماموریت‎های محوری حوزه هنری از جمله دفاع مقدس، انقلاب اسلامی، خانواده و بیداری اسلامی از مهمترین ملاک‎ها در این زمینه است. این آثار متناسب با این سیاست‎ها و از بعد مسائل فنی، هنری و زیبایی‎شناسی ارزیابی و داوری می‎شوند. قزوین از دیرباز در زمینه هنرهای تجسمی از جایگاه ممتازی برخوردار بوده است و به‎واسطه همین ویژگی برجسته، شایستگی و استحقاق این را دارد که دبیرخانه بخش تجسمی تولیدات مراکز استان‎ها را از صفر تا صد بر عهده داشته باشد.

کشف استعدادهای جوان و هدایت آن‎ها مهمترین رسالت جشنواره‎های هنری است. اگر برپایی این جشنواره‎ها صرفا برای برگزاری باشد، بیشتر به‎منزله یک کار نمایشی است، اما اگر به‎صورت کیفی‎تر و دائمی‎تر باشد، می‎توان استعدادهای زیادی را در تمام حوزه‎های مختلف شناسایی و به رشد کمی و کیفی آنها کمک کرد.

 

تولیدات مراکز استان


مصاحبه و گفتگو


گالری تصاویر


فراخوان جشنواره